راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


عشق

صابر كرماني


 • صابر كرماني

  گر عشق شعله ور به دل و جان ما نبود

  جایی نشان هستی و نور و صفا نبود

  گر مهر و دوستی و محبت اثر نداشت

  در خاطری نشانه مهر و وفا نبود

  ما خو گرفته ایم به رنج و غم و بلا

  یار و پناه غمزدگان جز خدا نبود

  دیگر بس است منت مخلوق و ناز خلق

  آسوده دل کسیکه اسیر هوی نبود

  پا در حصار محکم صلح و صفا گذار

  جنگ و گریز و فتنه و شور و بلا نبود

  طوفانی است روح من از تندباد عشق

  زین التهاب حاصل من جز فنا نبود

  هر جا که بود دود و دم و بزم و محفلی

  غیر از فریب و خدعه و مکر و ریا نبود

  صابر ز کام و نام و تمنا گذشته است

  با او کسی به گلشن دل همنوا نبود


  برچسب‌ها: کاروان شعر, غزل شماره 267برچسب ها:
منبع مطلب